Færdig HSII arbejder på Kattegatkajen.

Peter S. er ved at lave en serie FREMO moduler "Kattegatkaj" der skal forestille en realistisk havnekaj i en fiktiv østjysk havneby. Han har kuloplag "Thisted & Warrer Kul & Koks" og kulkran fra Vejle. Pakhuset er "De 5 Søstre" fra Århus. Han har planer om et lille skibsværft (Ærø, Tåsinge)
Selvom modulerne langtfra er færdige, deltager de i Fremo-træffet på Landerupgård.
Peters HSII er samtidig næsten færdig og fungerer som rangermaskine på modulerne.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar