Lasercut huse, arduino, grassmaster og Norsker vogne.

Vi har lavet mange forskellige ting i den sidste måneds tid. Men på vores første byggelørdag i februar måned er der igen kommet lidt struktur over vores arbejdsindsats.
Morten nørkler med et arduino projekt - en målevogn & en hjemmelavet grassmaster. Peter og Jørgen fortsætter med Norsker vogne. Flemming, Morten og Peter har gang i hobby trade huse. Flemming bygger et lille stationsbyhus, 2 kolonnehuse og et kalkskur. Morten har gang i et kalkskur og Peter bygger et bindingsværkpakhus med indlagt lys.

Arduino, display og batteri i samme vogn.

Batteriet blev overført til nabovognen, for at holde ekvipagen indenfor fritrumsprofilet.

Den hjemmebyggede grassmaster.

Det gnister mellem tråden og nettet.

Der gøres klar til græssåning.

Morten sår græs.

Grassmasteren er effiktiv

Pakhuset og de hjemmelavede lysstave - glødepærer.

Lysstavene skal hænge i spærene. Taget bliver ikke limet fast.

Jørgen laver gevind i et rør.

borer hul til skruen der holder

bogien på plads.

Kvisten limes medens byhuset er opstillet på prøve.

Det lille stationsbyhus er limet - prisen bliver 399,- for et hus med have og haveskur. Selvfølgelig billigere uden skur.

Der flg. træ, græs, hæk og hegn med i sættet.


Skuret limes sammen.


Kalkskuret bygges.

Vinduet og døren skubbes på plads.